SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Tuesday, 20 March 2012

PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK SEMPENA PERAYAAN HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN 2012

Ruj.Kami :P.T. 12014-01/1 (47)
Tarikh : 11 Mac 2011

Pengetua / Guru Besar
Sekolah Menengah,
Sekolah lMTIAZ,
Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan,
Sekolah Rendah,
Negeri Terengganu.

Tuan,
Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Buku Teks, Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk mengelolakan Peraduan Menulis cerita Kanak-Kanak Sempena Perayaan Hari Guru 2012.

3. Sehubungan dengan itu, guru dan pelajar sekolah tuan dijemput untuk menyertai peraduan tersebut. Bersama-sama ini disertakan perkara berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

3.1 Lampiran 1 - Brosur Kategori Guru
3.2 Lampiran 2 - Brosur Kategori Murid Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Rendah
3.3 Lampiran BBT III - Maklumat Peserta

4. Hasil karya hendaklah sampai ke Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu (u.p : Unit Hal Ehwal Murid - Puan Hajah Norehan bt. Sulong ) sebelum atau pada tarikh 19 Mac 2012.

5. Kerjasama yang pihak tuan berikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"Melestarikan Pendidikan Terbilang"
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,

(MD YASIN BIN MOHD SALLEH)
Ketua Sektor
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
b.p. Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu

s.k
Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu
Semua Pegawai Pelajaran Daerah

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com