SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Tuesday, 20 March 2012

MAKLUMAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENGUKUHAN BAHASA INGGERIS PIALA YAYASAN DIRAJA SULTAN MIZAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH NEGERI TERENGGANU TAHUN 2012

Ruj.Kami : P.T.12019-03/7 (5)
Tarikh : 15 Februari 2012

Pengetua / Guru Besar
Sekolah Menengah,
Sekolah lMTIAZ,
Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan,
Sekolah Rendah,
Negeri Terengganu.

Tuan,

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu dengan
kerjasama Yayasan Diraja Sultan Mizan akan meneruskan penganjuran Program Pengukuhan Bahasa lnggeris Piala Yayasan Diraja Sultan Mizan Sekolah Rendah dan Menengah negeri Terengganu pada tahun 2012. Program ini diteruskan berdasarkan maklum balas positif yang diterima dari berbagai pihak, hasil penganjuran program ini pada tahun 2010 telah berjaya memupuk minat, meningkatkan penguasaan dan pencapaian mata pelajaran bahasa lnggeris dalam kalangan murid sekolah menengah dan rendah seluruh negeri Terengganu.

3. Untuk makluman tuan, pertandingan ini akan dibahagikan kepada dua (2) kategori
seperti berikut :

3.1 Kategori Sekolah Rendah - Smart English

3.2 Kategori Sekolah Menengah - Speech Choir
3.2.1 Bagi Kategori Sekolah Menengah akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu :
3.2.1.1Kumpulan Sekolah Harian Biasa ( Kumpulan Aspirasi )
3.2.1.2 Kumpulan Sekolah Kawalan (Kumpulan lnspirasi ). Kumpulan ini terdiri dari Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah lMTIAZ, Sekolah Kluster dan sekolah yang kemasukan pelajar tingkatan satu berasaskan pencapaian 5A dalam keputusan peperiksaan UPSR.

4. Sehubungan dengan itu, sekolah tuan dikehendaki menyertai program ini. Taklimat lanjut berhubung program ini akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah masingmasing. Tuan diminta menghantar Guru Kanan Mata Pelajaran bahasa lnggeris atau guru pembimbing pasukan sekolah masing-masing hadir ke taklimat tersebut.

5. Oleh kerana program ini adalah berkaitan aktiviti Kokurikulum Akademik, tuan boleh menggunakan peruntukan kokurikulum sekolah bagi tujuan persediaan pasukan sekolah tuan ke pertandingan tersebut.

6. Sebarang pertanyaan, pegawai kami Haji Mohd Tamidi bin Sidek ditalian 019-9769758
dan En. Mazlan bin lsmail ditalian 019-9507054 sedia membantu.

7. Kerjasama yang pihak tuan berikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"Melestarikan Pendidikan Terbilang "
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,

(HASHIM BIN MOHD ZIN)
Timbalan Pengarah Pelajaran
b.p Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu

s.k.
  1. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu
  2. Pengarah Yayasan Terengganu
  3. Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu
  4. Semua Pegawai Pelajaran Daerah Negeri Terengganu
  5. Pegawai Eksekutif Yayasan Diraja Sultan Mizan

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com