SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Sunday, 28 November 2010

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) ... Hasrat Pendidikan

TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

• Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Dasar Pendidikan Kebangsaan

• Wawasan 2020

• Rangka Rancangan Jangka Panjang

• Cabaran Abad Ke-21

• Model Baru Ekonomi (MBE)

• Teori Pembelajaran

4 Pillars of Education (UNESCO)

dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi

• Berilmu Pengetahuan

• Berketrampilan

• Percaya kepada Tuhan

• Berakhlak Mulia

• Berkeyakinan

• Murid yang Berdikari

Global Player

• Daya Saing

• Daya Tahan

• Kemahiran Berkomunikasi

• Jati Diri

Warga Negara Bertanggung jawab

• Berbudi

• Bersatu padu

• Patriotik

• Adil

• Penyayang

• Berbakti

Pekerja Berilmu

• Inovatif

• Kreatif

• Dahagakan Ilmu

• Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi

• Pencipta Teknologi

• Belajar Sepanjang Hayat

Transformasi Pendidikan ... KSSR

· Bentuk

· Organisasi

· Kandungan

· Peruntukan Masa

· Pedagogi

· Pentaksiran

· Pengurusan Kurikulum

· Bahan


Konsep Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah

Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Berasaskan Prinsip KBSR :

- Pendekatan Bersepadu

- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh

- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid

- Pendidikan Seumur Hidup

Elemen Nilai Tambah

• Kreativiti dan Inovasi

• Keusahawanan

• Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Mengapa Standard?

• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan

• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas

• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)

• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran

• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah


No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com