SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Sunday, 2 May 2010

PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH


1. Program ini adalah satu mekanisme komprehensif yang dirangka khusus oleh Kementerian Pelajaran dengan kerjasama Unit Pengurusan Prestasi dan Penyampaian (PEMANDU) Jabatan Perdana Menteri dan pihak McKinsey Consultant, untuk membantu setiap sekolah meningkatkan keberhasilan murid secara konsisten.

2. Program ini mempunyai tiga komponen utama. Pertama ialah penarafan tahap pencapaian sekolah ( banding sekolah) berdasarkan Skor Komposit Sekolah yang mengambilkira GPS dan skor SKPM. Melalui penarafan ini, setiap sekolah akan mengetahui kedudukan masing-masing dari segi prestasi akademik murid dan kualiti pengurusan sekolah secara keseluruhan. Dengan adanya maklumat ini, pihak sekolah akan dapat menentukan garis mula proses peningkatan prestasi sekolah dan menetapkan sasaran yang realistik.

3. Kedua, setiap sekolah akan dibekalkan dengan “tool kit” pembangunan prestasi sekolah, iaitu satu instrumen penilaian kendiri secara on-line yang akan membantu setiap sekolah untuk menilai pencapaian semasa, mengenalpasti bidang-bidang yang perlu ditambahbaik dan menyediakan pelan tindakan penambahbaikan secara terarah. Sebagai contoh, melalui penilaian pencapaian sekolah secara kendiri, guru besar atau pengetua dapat mengesan kelemahan murid dalam mata pelajaran tertentu. Justeru, langkah seterusnya ialah mengenalpasti punca kelemahan tersebut dan merancang tindakan susulan untuk mengatasinya. Jika kelemahan itu berpunca daripada kaedah pengajaran yang kurang berkesan, maka guru besar atau pengetua boleh mengambil inisiatif melaksanakan program bimbingan untuk guru-guru mata pelajaran berkenaan dan memantau perkembangannya dari masa ke semasa.

4. Keunikan program ini ialah pihak sekolah tidak akan dibiarkan bersendirian dalam usaha untuk melonjakkan prestasi masing-masing. Setiap sekolah akan dibantu oleh Kementerian melalui satu program sokongan yang dikenali sebagai “service line” yang merupakan komponen ketiga program pembangunan prestasi sekolah. Berdasarkan keperluan setiap sekolah yang telah dikenalpasti melalui aplikasi “tool kit”, pihak Kementerian akan memberikan bantuan tambahan kepada sekolah-sekolah yang paling memerlukan, terutamanya sekolah-sekolah berprestasi rendah. Ini termasuklah menyediakan bimbingan kepada kepimpinan sekolah, melaksanakan program pembinaan keupayaan guru dan membekalkan alat-alat bantuan mengajar tambahan mengikut keperluan. Bantuan yang diberikan ini adalah bertujuan untuk membantu pihak sekolah mengatasi kelemahan dan meningkatkan prestasi ke tahap yang lebih tinggi.


Dipetik dari Portal Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia : http://www.moe.gov.my

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com