SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Saturday, 7 April 2012

PERTANDINGAN MENULIS SAJAK SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN HARI GURU TAHUN 2012

1. TARIKH PERTANDINGAN
Pertandingan akan bermula pada 01 April hingga 26 April 2012.

2. TEMA SAJAK
Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara.

3. HADIAH
Pertama : Hadiah bernilai RM 300.00 dan Sijil
Kedua : Hadiah bernilai RM 200.00 dan Sijil
Ketiga : Hadiah bernilai RM 100.00 dan Sijil

4. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN
  • Penyertaan terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran yang sedang berkhidmat di Terengganu di bawah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu.
  • Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu (1) sajak ciptaan sendiri yang belum pernah memenangi sebarang sayembara / pertandingan dan belum pernah diterbitkan dalam penerbitan bercetak.
  • Karya yang dihantar mestilah asli dan bertepatan dengan tema yang ditetapkan oleh penganjur serta tidak mengandungi unsur-unsur sensitif.
  • Sajak mestilah menggunakan Bahasa Melayu (Rumi) dan mempunyai tajuk.
  • Jumlah bait sajak hendaklah tidak melebihi 30 bait.
  • Sajak yang dihantar mestilah menggunakan Font Arial, 11 dengan spacing 1.5.
  • Setiap karya yang dihantar, berhak diguna, disiar atau dicetak oleh pihak penganjur di dalam apa-apa bentuk media tanpa perlu izin rasmi penulis. Namun hak cipta karya tetap di tangan penulis.
  • Pemenang akan dihubungi oleh penganjur untuk urusan penyampaian hadiah.
  • Pihak penganjur akan melantik panel penilai yang bebas bagi menentukan karya-karya yang sesuai untuk diisytiharkan sebagai pemenang.
  • Keputusan panel penilai adalah muktamad.

5. PENGHANTARAN PENYERTAAN
Karya hendaklah dilengkapi maklumat peribadi seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No.Telefon, Nama Sekolah/Pejabat dan Alamat Rumah (pada helaian lain daripada sajak). Karya boleh dihantar secara online melalui E-mel : ubmspa.jpnt@moe.gov.my atau dihantar ke alamat berikut:

Unit Bahasa Melayu,
Sektor Pengurusan Akademik,
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu,
Jalan Bukit Kecil,
20604 Kuala Terengganu.
Tel : 09 – 6213316
Fax : 09 – 6234335 / 6213024
(U.P: En. Mohamad @ Johari bin Ambak / Puan Wan Saudah binti Wan Abdullah)

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com