SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Tuesday, 24 November 2009

Hala Tuju Pendidikan

Perundangan Pendidikan
1957 : The Education Ordinance,
1957-1961 : Education Act,
1961-1963 : Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
1971 : Akta Universiti dan Kolej Universiti
1974 : Akta Politeknik Ungku Omar
1980 : Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
1956 : Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
1960 : Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
1967 : Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
1973 : Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
1979 : Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
1991 : Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
1957 : Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
1970 : Bahasa pengantar darjah 1
1975 : Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
1976 : Bahasa pengantar Tingkatan 11979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
1980 : Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
1981 : Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
1982 : Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
1983 : Bahasa pengantar semua kursus di universiti

Peperiksaan Sekolah Rendah
1957 : MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
1963 : MSSEE dimansuhkan
1967 : PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
1973 : UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan
1982 : UDT dimansuhkan
1988 : PDL dimansuhkan
1988 : UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan

Peperiksaan Sekolah Menengah
1957 : LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
1957 : OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
1957 : FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
1957 : QT ( Qualifying Test) dimulakan
1960 : SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
1961 : UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
1962 : SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
1964 : SPPTM dimansuhkan
1964 : FMC dimansuhkan
1964 : MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
1964 : SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
1967 : SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
1968 : OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia
1969 : SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
1976 : Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan
1976 : MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
1982 : HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
1982 : STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
1983 : LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
1983 : SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
1987 : Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
1987 : SPM di seluruh Malaysia dimulakan
1991 : KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
1992 : Tahun terakhir bagi SRP
1993 : PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
1993 : SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

Kurikulum
1956 : General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
1964 : General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
1965 : Pendidikan Komprehensif dimulakan
1967 : Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
1973 : Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
1982 : KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
1983 : KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
1988 : Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
1988 : Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
1989 : Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
1989 : Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
1989 : Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
1989 : Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
1991 : Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
1991 : Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
1992 : Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
1993 : Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolah rendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatif meneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah

Peperiksaan Khas
1964 : Penubuhan Unit Pendidikan Khas
1978 : Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
1981 : Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
1984 : Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian
1984 : Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
1984 : Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
1985 : Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
1985 : Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
1985 : Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
1987 : Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
1987 : Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
1988 : Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan
1989 : Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
1991 : Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas
1993 : Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan dan Pelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas

Sumber rujukan : http://www.moe.gov.my/index.php?id=84&lang=my

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com