SK Menerong [TBA 5014] merupakan sebuah sekolah yang terletak di dalam daerah Hulu Terengganu. Sekolah ini dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar. Proses P & P di sekolah ini berjalan pada sidang pagi sahaja. Pada waktu petang, bilik-bilik darjah digunakan untuk kelas Fardhu Ain (KAFA) bagi murid Tahun 2, 3, 4, dan 5 yang diadakan pada hari Ahad, Isnin, dan Rabu sahaja.
Talian Tel. : 09-6125625
Talian faks.: 09-6129954
Alamat email : skmenerong@gmail.com

Renungan...

Monday, 21 February 2011

MESYUARAT PENYELARASAN KALI KE-9 PERGERAKAN PUTERI ISLAM DAERAH HULU TERENGGGANU TAHUN 2011

PPD/HT/07/01/004-01(71)
Tarikh : 17 Februari 2011

Semua Pengetua Sekolah Menengah
Semua Guru Besar Sekolah Rendah
Daerah Hulu Terengganu

Tuan,

MESYUARAT PENYELARASAN KALI KE-9 PERGERAKAN PUTERI ISLAM DAERAH HULU TERENGGGANU TAHUN 2011

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Sukacitanya dimaklumkan mesyuarat di atas akan diadakan sebagaimana ketetapan berikut :

Tarikh : 23 Februari 2011 (Rabu)
Tempat : Bilik Seminar, PKG Kuala Berang
Masa : 2.15 petang
Perasmian Oleh : Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu
Pakaian : Uniform Puteri lslam

2. Agenda mesyuarat adalah sebagaimana berikut:

2.1 Ucapan Pengerusi Pergerakan Puteri lslam Daerah Hulu Terengganu
2.2 Ucapan Perasmian oleh Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu
2.3 Pembentangan dan pengesahan Minit Mesyuarat Penyelarasan 2010
2.4 Pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan 2010
2.5 Pembentangan Penyata Kewangan Berakhir 31 Disember 2010
2.6 Pemilihan Jawatankuasa PPIDHT Sesi 201/2012
2.7 Perbincangan Aktiviti 2011
2.8 Hal-Hal Lain

3. Sehubungan itu, tuan diminta mengarahkan seorang guru pemimpin Pergerakan Puteri lslam sekolah tuan untuk hadir ke mesyuarat berkenaan

4. Guru pemimpin yang hadir diminta membawa bersama yuran pendaftaran keahlian negeri dan daerah berjumlah RMl.00 bagi setiap pelajar dan RM3.00 bagi setiap guru pemimpin. (Yuran keahlian di peringkat kebangsaan sebanyak 20 sen bagi setiap pelajar dan RM2.00 bagi setiap guru pemimpin hendaklah diuruskan sendiri oleh sekolah secara kiriman wang/wang pos kepada PPIM Kebangsaan).

5. Semoga berada di dalam makluman dan tindakan pihak tuan. Di atas segala kerjasama yang diberikan didahuluidengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"Melestarikan Pendidikan Terhilang"
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,

(MOHD KHALID BIN MUSTAFFA)
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah,
b.p.: Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu

s.k :
i) Pengerusi Pergerakan Puteri lslam Perhubungan Negeri Terengganu
ii) FailTimbul

No comments:

Warga SK Menerong...

Warga SK Menerong...

www.satisfaction.com